title

2019Nx

 • kRNmiSatoshi KITAYAMAj

 • ɓ (Makoto ITO)

Cmے

 • Ε l (Ryoto ISHIZUKI)
 • V (Masayuki TOKUNO)
 • (Tsubasa HIGUCHI)
 • o@uiShimon KADOYAj
 • a (Kazuho SHIMIZU)
 • { (Sara HASHIMOTO)

w

 • ܏\ (Daisuke IGARASHI)
 • (Kiwamu OTSUKA)
 • c (Mahiro KAMATA)
 • v (Takuma KOKUBO)
 • q (Kanta MAKINO)

2018Nx

 • kRNmiSatoshi KITAYAMAj

Cmے

 • ʓc “q (Kanako TAMADA)
 • R (Masaki YOKOYAMA)
 • R S (Yusuke YAMAZAKI)
 • ەx (Daisuke YASUTOMI)
 • Ε l (Ryoto ISHIZUKI)
 • V (Masayuki TOKUNO)
 • (Tsubasa HIGUCHI)
 • x (Satoru HORIKAWA)

w

 • B Il (Yuto ADACHI)
 • a (Kazuho SHIMIZU)
 • ֍ (Kenta SEKINE)
 • { (Sara HASHIMOTO)

2017Nx

 • kRNmiSatoshi KITAYAMAj

 • E@ (Shinobu SAKAI)

 • (Sayo MURAGUCHI)

Cmے

 • pc _iKosuke KAKUDA)
 • ˖ TM (Hirotaka SAIKI)
 • D (Yuki YANASE)
 • Rc (Shohei YAMADA)
 • ʓc “q (Kanako TAMADA)
 • R (Masaki YOKOYAMA)
 • R S (Yusuke YAMAZAKI)
 • ەx (Daisuke YASUTOMI)

w

 • Ε l (Ryoto ISHIZUKI)
 • c ֖ (Atsuya TANAKA)
 • V (Masayuki TOKUNO)
 • (Tsubasa HIGUCHI)
 • x (Satoru HORIKAWA)

2016Nx

 • kRNmiSatoshi KITAYAMAj

 • E@ (Shinobu SAKAI)

 • (Sayo MURAGUCHI)

Cmے

 • koЖ (Yuya KITADE)
 • pc_ (Kosuke KAKUDA)
 • R_G (Hiroki KOYAMA)
 • pc_iKosuke KAKUDA)
 • ˖ؗTM (Hirotaka SAIKI)
 • D (Yuki YANASE)
 • Rc (Shohei YAMADA)

w

 • NABILAH BINTI ISMAAL
 • ʓc “q(Kanako TAMADA)
 • R (Masaki YOKOYAMA)
 • R S(Yusuke YAMAZAKI)
 • n ^F(Masahiko WATANABE)
 • ەx (Daisuke YASUTOMI)

2015Nx

 • kRNmiSatoshi KITAYAMAj

 • E@ (Shinobu SAKAI)

 • (Sayo MURAGUCHI)

Cmے

 • ؐS (Yuta KIKAWA)
 • ꎋ^ށiMarina SAIKYOj
 • ĖڐTiShinji NATSUMEj
 • Óczl (Akito FURUTA)
 • koЖ (Yuya KITADE)
 • R_G (Hiroki KOYAMA)
 • ncY (Yuki SUMIDA)

 • D (Yuki YANASE)

w

 • ˖ؗTM (Hirotaka SAIKI)
 • mu (Hitoshi NISHIJIMA)
 • Rc (Shohei YAMADA)
 • ؒ (Naoya KASHIWAGI)
 • acS (Yusuke WADA)

Top


2014Nx

y

 • kRNmiSatoshi KITAYAMAj

 • E@ (Shinobu SAKAI)

 • (Sayo MURAGUCHI)

Cmے

 • gLN (Hiroki YOSHIOKA)
 • ؐS (Yuta KIKAWA)
 • ꎋ^ށiMarina SAIKYOj
 • ĖڐTiShinji NATSUMEj
 • Óczl (Akito FURUTA)

w

 • Nattikan KANKA
 • koЖ (Yuya KITADE)
 • R_G (Hiroki KOYAMA)
 • ncY (Yuki SUMIDA)
 • D (Yuki YANASE)

Top


2013Nx

 • RxiKoetsu YAMAZAKIj

y

 • kRNmiSatoshi KITAYAMAj

 • E@ (Shinobu SAKAI)

 • (Sayo MURAGUCHI)

Cmے

 • IJˌ (Shogo HACHITANI)
 • q^ (Shinya MAKINO)
 • gLN (Hiroki YOSHIOKA)

 • ؐ@S (Yuta KIKAWA)
 • Óc@zl (Akito FURUTA)

w

 • ꎋ@^ށiMarina SAIKYOj
 • Ėځ@TiShinji NATSUMEj
 • 񑺁@aiKazuki FUTAMURAj
 • ɓ@iKenta ITOj
 • V@iYachiyo SHIMOZAWAj

Top


2012Nx

 • RxiKoetsu YAMAZAKIj

y

 • kRNmiSatoshi KITAYAMAj

 • E@ (Shinobu SAKAI)

 • {cב (Yasuyo MIYATA)
 • (Sayo MURAGUCHI)

 • Faiz Redza Ramli
 • Jirasak Srirat

Cmے

 • @@ (Han SUN)
 • k@ (Shuan YANG)
 • @ (Jinling ZHOU)
 • 吙~j (Atsushi OHSUGI)
 • ї (Ryosuke ONUKI)
 • Tʐ (Saiki SOBAJIMA)
 • OC (Kensuke MAENAKA)
 • RN (Kouhei YAMAUCHI)
 • IJˌ (Shogo HACHITANI)
 • T (Yuji HIRANUMA)
 • q^ (Shinya MAKINO)

w

 • ؐ@S (Yuta KIKAWA)
 • Hq@ (Ryuhei HAGURA)
 • Óc@zl (Akito FURUTA)
 • g@LN (Hiroki YOSHIOKA)

Top


2011Nx

 • RxiKoetsu YAMAZAKIj

y

 • kRNmiSatoshi KITAYAMAj

 • E@ (Shinobu SAKAI)

 • ؓcIq (Noriko KIDA)
 • (Sayo MURAGUCHI)

 • Faiz Redza Ramli
 • Jirasak Srirat

Cmے

 • Rq (Masatoshi ASAYAMA)
 • @䐶 (Suisheng HUANG)
 • RL (Hiroki SHIRAYAMA)
 • @@ (Han SUN)
 • k@ (Shuan YANG)
 • @ (Jinling ZHOU)
 • 吙~j (Atsushi OHSUGI)
 • ї (Ryosuke ONUKI)
 • Tʐ (Saiki SOBAJIMA)
 • OC (Kensuke MAENAKA)
 • RN (Kouhei YAMAUCHI)

 • 암TV (Hiroyuki NANBU)

w

 • IJˌ (Shogo HACHITANI)
 • T (Yuji HIRANUMA)
 • q^ (Shinya MAKINO)
 • ߋv (Junpei CHIKAHISA)
 • с@ (Haruki HAYASHI)
 • sёS (Daisuke ICHIGE)
 • R (Junichi NAKAYAMA)
 • R@q (Wataru YAMAZAKI

Top


2010Nx

 • RxiKoetsu YAMAZAKIj

y

 • kRNmiSatoshi KITAYAMAj

 • E@ (Shinobu SAKAI)

 • Faiz Redza Ramli
 • Jirasak Srirat

Cmے

 • pcTr (Hirotoshi KAKUDA)
 • 쑽 (Kenta KITA)
 • LNu (Satoshi HIROHATA)
 • @Ŗ (Xiaoming YU)
 • @@@(Shuai ZHU)
 • Rq (Masatoshi ASAYAMA)
 • RL (Hiroki SHIRAYAMA)

 • Tʐ (Saiki SOBAJIMA)

w

 • @E (Miao YU)
 • {a (Kazuhei OKAMOTO)
 • ї (Ryosuke ONUKI)
 • vےqj (Tomoo KUBO)
 • o (Naoto SHOMIZU)
 • 암TV (Hiroyuki NANBU)
 • 쌴l (Naoto NOHARA)
 • {Ǖ (Ryohei MIYANO)
 • RN (Kouhei YAMAUCHI)

Top


2009Nx

 • RxiKoetsu YAMAZAKIj

y

 • kRNmiSatoshi KITAYAMAj

 • E@ (Shinobu SAKAI)

AWAlގ\z@x嗯w琬Ɓ@vWFNgItBT[

 • @q@(Cuimin LI)

 • iTakanori CHIHARAj

Cmے

 • zBN (Tatsuro IMAKOSHI)
 • ˋMN (Takayasu OHTSUKA)
 • Xؗɕ (Ryohei SASAKI)
 • 쐳M (Masaki NAKANO)
 • ӗ (Ryota NOBE)
 • ĕ (Shohei HABAGUCHI)
 • _qj (Satoshi HAMANO)
 • pcTr (Hirotoshi KAKUDA)
 • 쑽 (Kenta KITA)
 • LNu (Satoshi HIROHATA)
 • @Ŗ (Xiaoming YU)
 • @@@(Shuai ZHU)

w

 • (Takuya IMAGAWA)
 • cY (Daijiro IWATA)
 • Tʐ (Saiki SOBAJIMA)
 • ̖_Y (Koutaro TOGANO)
 • tR_K (Hiroyuki HAYAMA)
 • (Sayuri MIZUGUCHI)
 • Rq (Masatoshi ASAYAMA)
 • RL (Hiroki SHIRAYAMA)
 • _ (Hiroshi HAYAKAWA)

Top


2008Nx

 • RxiKoetsu YAMAZAKIj

ut

 • kRNmiSatoshi KITAYAMAj

 • E@ (Shinobu SAKAI)

 • iTakanori CHIHARAj

Cmے

 • (Naoya OBUCHI)
 • OG (Shuichi TANGO)
 • {qh (Chie MIYAKAWA)
 • zBN (Tatsuro IMAKOSHI)
 • ˋMN (Takayasu OHTSUKA)
 • Xؗɕ (Ryohei SASAKI)
 • 쐳M (Masaki NAKANO)
 • ӗ (Ryota NOBE)
 • ĕ (Shohei HABAGUCHI)
 • _qj (Satoshi HAMANO)

w

 • pcTr (Hirotoshi KAKUDA)
 • 쑽 (Kenta KITA)
 • k (Masaya KITAOKA)
 • (Ryosuke NAKAMURA)
 • LNu (Satoshi HIROHATA)

Top


2007Nx

 • RxiKoetsu YAMAZAKIj

ut

 • kRNmiSatoshi KITAYAMAj

 • MD. SHAWKUT Ali Khan
 • XBviTadayoshi MATSUMORIj
 • iTakanori CHIHARAj

Cmے

 • _@iJun OHHAMAj
 • cGiTakahiro USHIDAj
 • yRiYoshiki DOIj
 • (Naoya OBUCHI)
 • OG (Shuichi TANGO)
 • {qh (Chie MIYAKAWA)

w

 • @ (Kenta KADO)
 • ˌcY (Keiichiro KANETO)
 • ͍ (Takamitsu KAWAI)
 • 쐳M (Masaki NAKANO)
 • M (Takaya NAMAMURA)
 • ĕ (Shohei HABAGUCHI)
 • _qj (Satoshi HAMANO)
 • LTs (Yuto HIROSE)

Top


2006Nx

 • RxiKoetsu YAMAZAKIj

ut

 • kRNmiSatoshi KITAYAMAj

 • MD. SHAWKUT Ali Khan
 • XBviTadayoshi MATSUMORIj

Cmے

 • ؑaiKazuya KIMURAj
 • iTakanori CHIHARAj
 • AaFiKazuhiko HIROOKAj
 • _@iJun OHHAMAj
 • cGiTakahiro USHIDAj
 • yRiYoshiki DOIj

w

 • (Naoya OBUCHI)
 • TY (Shintaro KAWAGUCHI)
 • Ec@ (Takashi KUBOTA)
 • OG (Shuichi TANGO)
 • Ԓ@~ (Atsushi MANIWA)
 • {qh (Chie MIYAKAWA)
 • 쓇 (Kenta ONOSHIMA)
 • kRYO (Yuzo KITAYAMA)
 • h (Eiji HIRANO)

Top


2005Nx

 • RxiKoetsu YAMAZAKIj

 • kRNmiSatoshi KITAYAMAj

 • MD. SHAWKUT Ali Khan
 • XBviTadayoshi MATSUMORIj

Cmے

 • [엺iRyota FUKASAKUj
 • ]ĎjiAtsushi YASUEj
 • n粉liMasato WATANABEj
 • ؑaiKazuya KIMURAj
 • iTakanori CHIHARAj
 • AaFiKazuhiko HIROOKAj

w

 • _@iJun OHHAMAj
 • cGiTakahiro USHIDAj
 • RcώqiMariko YAMADAj
 • yRiYoshiki DOIj

Top


2004Nx

 • RxiKoetsu YAMAZAKIj

 • kRNmiSatoshi KITAYAMAj

 • MD. SHAWKUT Ali Khan

Cmے

 • chiKosuke ODAj
 • |_iiKoji TAKEUCHIj
 • XBviTadayoshi MATSUMORIj
 • [엺iRyota FUKASAKUj
 • ]ĎjiAtsushi YASUEj
 • n粉liMasato WATANABEj

w

 • ؑaiKazuya KIMURAj
 • JqiAkiko KANATANIj
 • яsiMasayuki KOBAYASHIj
 • iTakanori CHIHARAj
 • R{YiKentaro YAMAMOTOj

Top


2003Nx

 • RxiKoetsu YAMAZAKIj

 • kRNmiSatoshi KITAYAMAj

 • ōg
 • MD. SHAWKUT Ali Khan

Cmے

 • Óȁ@^iMakoto FURUTOCHIj
 • ֌YiTakurou SEKIGUCHIj
 • iSoichi TAKAHASHIj
 • chiKosuke ODAj
 • |_iiKoji TAKEUCHIj
 • XBviTadayoshi MATSUMORIj

w

 • –؋`jiYoshifumi AOKIj
 • ѐiSeigo KOBAYASHIj
 • [엺iRyota FUKASAKUj
 • ]ĎjiAtsushi YASUEj
 • n粉liMasato WATANABEj

Top